Mecarun – España y Portugal

CATEGORIEËN

MEESTE GEZIEN

Veilig Betalen

RAPIDITEIT

Bij aflevering van uw bestelling

KLANTENDIENST

U kunt ons raadplegen:
643 826 2070 - 642 062 401

BEVEILIGDE BETALING

Veilige betaling, gegarandeerde bescherming van uw aankoop

FABRIQUE EN FRANCE

Mecarun producten zijn ontworpen om:

Verbetering van de verbranding in benzine- en dieselvoertuigen

Reinig de motor, de injectoren, de EGR-klep en het roetfilter.

Meer informatie, tips en praktische gids op de website www.mecarun.es

Aanbod vande dag

WETTELIJKE KENNISGEVING

Mecarun España, eigenaar van de volgende domeinen (www.mecarun.tech, www.meca-run.tech, www.mecarun.org) en waarvan de eigenaar José Fernando Rodríguez Ameneiros is, met CIF ES-32630588M, begrijpt dat de klant instemt met de verwerking van zijn gegevens door ze bij de aankoop in te voeren en deelt u mee dat de op deze website verzamelde klantgegevens, met inbegrip van mededelingen per e-mail en andere online-middelen, alleen zullen worden behandeld voor zover de klant besluit ze te verstrekken, altijd met uw toestemming. Het doel van de verzamelde informatie zal uitsluitend worden verwerkt voor commercieel en logistiek gebruik, steeds binnen de grenzen van de relatie klant/bedrijf, tenzij de klant anders beslist en dit uitdrukkelijk kenbaar maakt in een e-mail aan het bedrijf.

Privacybeleid

De personen die toegang hebben tot de informatie van de klant zijn uitsluitend de eigenaar van het bedrijf, José Fernando Rodríguez Ameneiros en, indien van toepassing, niet meer dan 2 werknemers van het bedrijf. De gegevens met betrekking tot de levering van de bestelling van de klant zullen alleen worden doorgegeven aan de bedrijven die belast zijn met het vervoer van deze bestellingen.


De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is de eigenaar van het bedrijf, José Fernando Rodríguez Ameneiros. Calle 25 de Abril, 19-7. 46113 Moncada (Valencia) Telefoon: 643 82 62 07

De periode van bewaring en behoud van de gegevens is 3 jaar, tenzij de cliënt schriftelijk het tegendeel te kennen geeft in een e-mail aan het bedrijf, met vermelding van het moment van verwijdering van de gegevens.

De onderneming zal erop toezien dat de gegevens van de klant voor commerciële en logistieke doeleinden niet buiten de hierboven aangegeven grenzen worden bekendgemaakt en verbindt zich ertoe de geldende regelgeving na te leven.

De klant wordt op de hoogte gebracht van zijn recht op toegang tot, wijziging of verwijdering van zijn persoonsgegevens door een e-mail te sturen naar de onderneming op het adres info@mecarun.tech, overeenkomstig de geldende wetgeving.

De vennootschap aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gegevens van de klant of van derden die door een fout, weglating of onwaarheid van de klant zijn verstrekt.

De onderneming behoudt zich het recht voor om het beleid inzake gegevensbescherming te wijzigen, overeenkomstig de geldende wetgeving of haar eigen criteria. Eventuele wijzigingen zullen op dezelfde website worden bekendgemaakt.

Intellectuele eigendom

De op deze website gepubliceerde informatie wordt beschermd door de huidige wetgeving inzake intellectuele eigendom en behoudt zich het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen tegen eventuele inbreuken op de ongeoorloofde reproductie, distributie, marketing of verkoop van haar producten, buiten de privésfeer. De onderneming aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de verbinding of de inhoud van links van derden waarnaar op deze website wordt verwezen.

GEBRUIK VAN COOKIES

Het bedrijf begrijpt dat door het surfen op deze website, de klant instemt met het gebruik van cookies voor statistisch gebruik en de goede werking van dezelfde. De klant wordt erop gewezen dat het uitschakelen van deze cookies tot gevolg kan hebben dat de werking van de site niet optimaal is.