Mecarun – España y Portugal

CATEGORIEËN

MEESTE GEZIEN

Veilig Betalen

RAPIDITEIT

Bij aflevering van uw bestelling

KLANTENDIENST

U kunt ons raadplegen:
643 826 2070 - 642 062 401

BEVEILIGDE BETALING

Veilige betaling, gegarandeerde bescherming van uw aankoop

FABRIQUE EN FRANCE

Mecarun producten zijn ontworpen om:

Verbetering van de verbranding in benzine- en dieselvoertuigen

Reinig de motor, de injectoren, de EGR-klep en het roetfilter.

Meer informatie, tips en praktische gids op de website www.mecarun.es

Aanbod vande dag

Privacybeleid

Dit Privacybeleid, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (“GDPR”)  zet de voorwaarden uiteen voor het gebruik en de bescherming van informatie die door u wordt verstrekt wanneer u onze website gebruikt.

 

De GDPR bevat regels betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en regels betreffende het vrije verkeer van persoonsgegevens. Zij beschermt de fundamentele rechten en vrijheden van natuurlijke personen en in het bijzonder hun recht op bescherming van persoonsgegevens.

 

De persoonsgegevens van de klant worden alleen verzameld, verwerkt en doorgegeven voor zover dit verenigbaar is met deze doeleinden en dit privacybeleid; op basis van de beginselen van rechtmatigheid en transparantie.

 

MECARUN SPAIN zet zich in voor de veiligheid van de gegevens van haar klanten en gebruikers. De door de cliënt gedeponeerde gegevens zullen worden gebruikt voor de correcte identificatie van de cliënt en zullen alleen worden gebruikt in overeenstemming met de bepalingen van dit privacybeleid.

 

In overeenstemming met de nieuwe privacyregelgeving kunt u te allen tijde de volgende rechten uitoefenen met betrekking tot de gegevens die u ons hebt verstrekt.

Alle gedetailleerde informatie is te vinden op  esta fuente.Waar kunt u
de documenten downloaden die u in staat stellen uw rechten ten aanzien van onze vertegenwoordiger van gegevens uit te oefenen.
gegevens representatief.

Gegevensbeheerder van MECARUN SPAIN

Om een van deze rechten uit te oefenen, schrijft u ons gewoon op dit adres, dat overeenkomt met de verantwoordelijke voor de verwerking van mecarun.tech, mecarun.tech  of  mecarun.org en wij zullen u zo spoedig mogelijk antwoorden.

 

Om een van deze rechten uit te oefenen, volstaat het ons te schrijven op dit adres, dat overeenstemt met de persoon die verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking bij MECARUN: info@mecarun.tech, en wij zullen u zo spoedig mogelijk antwoorden.

 

Onze website gebruikt de informatie om onze klanten, mensen die geïnteresseerd zijn in onze inhoud en mensen die reageren op onze vacatures zo goed mogelijk van dienst te zijn.

 

Wij kunnen periodiek e-mails sturen via onze site met relevante informatie die van belang kan zijn voor onze abonnees, speciale aanbiedingen, nieuwe diensten en andere reclame-informatie die wij relevant achten, deze e-mails zullen worden verzonden naar het adres dat u opgeeft en kunnen op elk moment worden geannuleerd.

 

Wij van MECARUN SPAIN  zijn toegewijd aan het houden van klantinformatie veilig op beveiligde servers en software voortdurend bijgewerkt om ongeoorloofde toegang door derden te voorkomen.

 

Links naar derde partijen

 

Deze website bevat links naar andere sites die voor u van belang kunnen zijn. Zodra u op deze links klikt en onze site verlaat, hebben wij geen controle meer over de site waarnaar u wordt doorverwezen en daarom zijn wij niet verantwoordelijk voor de voorwaarden of privacy of gegevensbescherming van die andere sites van derden.

 

Die sites zijn onderworpen aan hun eigen privacybeleid en wij raden u aan bij hen na te gaan of u daarmee tevreden bent.

 

Beheer van uw persoonlijke informatie

 

U kunt te allen tijde de verzameling of het gebruik van persoonlijke informatie die aan onze websites en APP’s wordt verstrekt, beperken. Telkens wanneer u wordt gevraagd een formulier in te vullen, zoals een gebruikersregistratieformulier, kunt u de optie om informatie per e-mail te ontvangen aan- of uitvinken. In het geval dat u de optie heeft aangevinkt om
onze nieuwsbrief of reclame kunt u deze op elk moment opzeggen.

 

Indien u vragen heeft of contact met ons wenst op te nemen over een aangelegenheid betreffende de controle van uw persoonlijke gegevens, kunt u ons schrijven op

 

in@mecarun.tech Data verwerking vertegenwoordiger van:

 

MECARUN SPANJE

José Fernando Rodríguez Ameneiros.
Calle 25 de Abril, 19-7. 46113 Moncada (Valencia)
Telefoon: 643 82 62 07

 

De onderneming verbindt zich ertoe de persoonlijke informatie van de klant niet te verkopen, over te dragen of te verspreiden zonder zijn toestemming, behalve wanneer zij daartoe verplicht wordt door een gerechtelijk bevel, of om de dienst contractueel te verlenen, en altijd met de voorafgaande toestemming van de klant.

 

Cookies.

 

Een cookie is een bestand dat wordt verzonden met het doel toestemming te vragen om op uw computer/terminal te worden opgeslagen; wanneer u dit bestand aanvaardt, wordt het aangemaakt en wordt de cookie vervolgens gebruikt om informatie te hebben over webverkeer, en vergemakkelijkt het tevens toekomstige bezoeken aan een terugkerende website. Een andere functie van cookies is dat het web u daarmee individueel kan herkennen en u daarom op zijn website de best mogelijke gepersonaliseerde service kan bieden.

 

Onze website gebruikt cookies om na te gaan welke pagina’s worden bezocht en hoe vaak. Deze informatie wordt alleen gebruikt voor statistische analyse en daarna wordt de informatie permanent gewist. U kunt cookies op elk moment van uw computer verwijderen. Hoewel cookies helpen om websites een betere service te geven, geven ze geen toegang tot informatie over uw computer of uzelf, tenzij u ervoor kiest die informatie rechtstreeks te verstrekken. U kunt het gebruik van cookies accepteren of weigeren, maar de meeste browsers accepteren cookies automatisch om een betere webdienst te kunnen bieden. U kunt ook de instellingen op uw computer/terminal wijzigen om cookies te weigeren. Als u cookies weigert, kan het zijn dat u van sommige van onze diensten geen gebruik kunt maken.

 

Meer informatie over onze COOKIES vindt u op deze link:

 

Cookiesbeleid